การเรียกใช้

  • คลิกปุ่ม
  • เลือกรายการ Program, Macromedia, Macromedia Captivate รอสักครู่จะปรากฏหน้าต่างการทำงาน
  • จากจอภาพดังกล่าว มีโหมดการทำงานให้เลือกได้หลายลักษณะ
  1. Open a recent movie แสดงไฟล์ล่าสุดที่เคยบันทึกไว้ในโปรแกรม และสามารถเปิดไฟล์ในรายการนี้ได้
  2. Record new movie สำหรับสร้าง movie
  3. Other movie types สำหรับนำเข้า Movie, สร้าง Movie จากแม่แบบ, สร้างเมนู)
  4. Getting started movies แนะนำวิธีการสร้างงานด้วย Macromedia CaptivatePersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.