แยกไฟล์วีดิทัศน์

ไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกไว้สามารถนำมาตัดแยกเป็นชิ้นงานย่อยๆ เพื่อเลือกใช้งานได้อิสระ จากตัวอย่างให้สร้างโครงงานใหม่แบบ Blank project โดยคลิกเลือกเมนูคำสั่ง File, New เลือกบัตรรายการ Media เลือกโฟลเดอร์ Video จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอน Import Video เลือกไฟล์ 5chicken.wmv บันทึกโครงการกำหนดชื่อไฟล์โครงงานตามต้องการ

คลิกชิ้นวีดิทัศน์จากหน้าต่าง Content ของบัตรรายการ Media แล้วสังเกตหน้าต่าง Preview จะมีปุ่มเครื่องมือควบคุมการทำงานวีดิทัศน์ โดยมีปุ่มสำคัญในการตัดแยกวีดิทัศน์ 2 ปุ่ม ได้แก่

การตัดแยกวีดิทัศน์ ทำได้โดยคลิกปุ่ม Play เพื่อนำเสนอวีดิทัศน์ เมื่อได้ช่วงเวลาที่ต้องการตัดแยกวีดิทัศน์ให้คลิกปุ่ม Split โปรแกรมจะตัดแยกวีดิทัศน์เป็นชิ้นงานย่อย ส่วนที่เหลือจะถูกกำหนดเป็นชื่อชิ้นงานใหม่ ที่มีตัวเลขกำกับด้านหลัง


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.