This is an old revision of the document!
—-

สร้างสื่อการเรียนรู้จาก Blank Project

ก่อนเริ่มการทำงานจะต้องมีการวางแผนให้เรียบร้อยล่วงหน้า เตรียมข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้งาน ในการนำเสนอให้ครบ ข้อมูลเหล่านั้นเช่น รูปภาพ, สไลด์ PowerPoint, วีดิทัศน์, HTML, และเสียง จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ให้เป็นระเบียบ

 1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ 5chicken ไว้ที่ไดร์ฟ C:
 2. คัดลอกไฟล์ PowerPoint ชื่อ 5chicken.ppt ไฟล์รูปภาพสำหรับสร้างจอภาพต้อนรับ (Introduction Page) ชื่อ 5chicken.jpg และไฟล์วีดิทัศน์ชื่อ 5chicken.wmv จากแผ่น CD-ROM มาไว้ที่โฟลเดอร์ 5chicken ที่สร้างเตรียมไว้ตามข้อ 1.
 3. เปิดโปรแกรมโปรดิวเซอร์ ปรากฏจอภาพเริ่มต้นการสร้างงาน เลือกรายการ Start a new blank project แล้วคลิกปุ่ม OK
 4. ปรากฏจอภาพการสร้างสื่อนำเสนอการเรียนรู้ ดังนี้
 1. บันทึกไฟล์โครงงาน โดยเลือกคำสั่ง File, Save project ตั้งชื่อไฟล์ (.msproducer) และเลือกโฟลเดอร์ที่สร้างตามข้อ 1.
 2. นำเข้าไฟล์วีดิทัศน์ โดยคลิกเลือกบัตรรายการ Media ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Video แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน Import Video เลือกไฟล์วีดิทัศน์ที่เตรียมไว้ (ตัวอย่างคือไฟล์ 5chicken.wmv)
 3. ปรากฏคลิปวีดิทัศน์ที่เลือก
 1. ลากคลิกวีดิทัศน์มาไว้ที่ Video Track
 1. ปรับวีดิทัศน์ใน Video Track ให้อยู่ชิดขอบซ้ายของ Timeline โดยการลากแล้วปล่อย ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเลือกแล้วกดปุ่ม <Delete>
 1. นำเข้าไฟล์สไลด์โดยเลือกโฟลเดอร์ Slides จาก Tree pane ด้านซ้ายของบัตรรายการ Media
 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Import Slides เลือกไฟล์สไลด์ (ตัวอย่างคือไฟล์ 5chicken.ppt) โปรดิวเซอร์จะนำเข้าสไลด์แยกเป็นชิ้น ดังภาพ
 - ลากสไลด์แต่ละสไลด์มาวางในแทร็ก Slide 

 - ปรับช่วงเวลาให้สัมพันธ์กับวีดิทัศน์ในแต่ละช่วงโดยการย่อ/ขยายช่วงเวลาของสไลด์ 

ถ้าต้องการลบทิ้งให้คลิกเลือกแล้วกดปุ่ม <Delete>

 1. ทำลักษณะเดียวกับสไลด์อื่นๆ และปรับช่วงเวลาให้สัมพันธ์กับวีดิทัศน์แต่ละช่วง
 - สามารถแก้ไขสไลด์ใน Contents Pane ได้ โดยคลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแก้ไข คลิกขวาเลือก Edit Slide โปรแกรมจะเชื่อมโยงไปที่ Microsoft PowerPoint เพื่อให้แก้ไขสไลด์นั้น เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อย โปรแกรมจะปรับปรุงและนำเข้าไฟล์นั้นอัตโนมัติ 

 - แก้ไขรายการสารบัญเลือกคลิกเลือกบัตรรายการ Table of Contents 

 - เลือกสไลด์แต่ละรายการ แล้วคลิกปุ่ม Change… เพื่อแก้ไขคำอธิบายสไลด์ให้สื่อถึงเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอในแต่ละสไลด์ 

 - ในบัตรรายการ Table of Contents ยังมีส่วนควบคุมจอภาพเริ่มต้น (Introduction Page) 

 - กำหนดชื่อเรื่อง (Title) เจ้าของผลงาน (Presentor) ภาพประกอบ (Introduction page image) และคำอธิบาย (Description) จากตัวอย่างให้เลือกไฟล์ 5chicken.jpg เป็นภาพประกอบสำหรับหน้าต้อนรับ 

กดปุ่ม Preview… เพื่อดูตัวอย่าง

 1. จากนั้นกำหนดลักษณะ/รูปแบบการนำเสนอสื่อการเรียนรู้โดยเลือกแม่แบบ (Template) ที่ต้องการโดยเลือกบัตรรายการ Media คลิกเลือกรายการ Presentation Templates ปรากฏลักษณะ/รูปแบบการนำเสนอดังนี้
 1. เลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วลากมาไว้ที่แทร็ก Template ขยายความกว้างของช่วงเวลาให้เท่ากับความกว้างของวีดิทัศน์ในแทร็ก Video
 1. ตรวจสอบรูปแบบที่เลือก โดยคลิกเลือกบัตรรายการ Preview Presentation ถ้าไม่ชอบรูปแบบที่เลือก สามารถคลิกเลือกจากแทร็ก Template แล้วกดปุ่ม <Delete> ลบทิ้ง จากนั้นลากรูปแบบใหม่มาวาง ปรับความกว้างของช่วงเวลาให้กับความกว้างของวีดิทัศน์ในแทร็ก Video
 2. กรณีที่ไม่เลือกรูปแบบสำเร็จใดๆ สามารถกำหนดลักษณะ สีพื้นของการนำเสนอได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Edit, Presentation Scheme


เลือกค่าควบคุมเกี่ยวกับการแสดงข้อความในหน้าสารบัญ (Table of contents) ได้แก่ แบบอักษร (Fonts) ขนาดอักษร (Size) สีของตัวอักษร (Font color) สีของพื้นที่แสดงสารบัญ (Background) และสีของพื้นที่สไลด์ (Slide area background)

 1. บันทึกไฟล์โครงงาน แล้วเตรียมเผยแพร่โดยคลิกปุ่ม Publish จากแถบเครื่องมือ
 2. กำหนดค่าควบคุมการเผยแพร่ ซึ่งได้แนะนำรายละเอียดไปก่อนหน้านี้
 3. เผยแพร่ผลงานในรูปของ CD-ROM หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.