เผยแพร่สื่อการเรียนรู้

เมื่อปรับแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างสไลด์กับวีดิทัศน์ และรายการสารบัญได้ตามต้องการ ก็สามารถนำเผยแพร่ใช้งานได้ โดยคลิกปุ่ม Publish จากแถบเครื่องมือ

เลือกรูปแบบการเผยแพร่ กรณีนี้ให้เลือกเป็น My Computer เพื่อให้โปรดิวเซอร์เตรียมไฟล์ต่างๆ สำหรับการนำเสนอไว้ในโฟลเดอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป จากนั้นคลิกปุ่ม Next > ปรากฏจอภาพถามข้อมูลการตั้งชื่อไฟล์นำเสนอ และโฟลเดอร์

เลือกโฟลเดอร์ (กรณีนี้คือโฟลเดอร์ 5chicken ที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้า) และระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการตั้งให้กับสื่อนำเสนอนี้ โดยชื่อไฟล์ที่ระบุควรเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษผสมตัวเลข เป็นตัวพิมพ์เล็ก ห้ามมีช่องว่าง หรือสัญลักษณ์พิเศษใดๆ

จากนั้นคลิกปุ่ม Next > ตรวจสอบข้อมูลสำหรับจอภาพส่วนต้อนรับ (Introduction Page)

คลิกปุ่ม Next > เข้าสู่โหมดการกำหนดค่าควบคุม กรณีที่ต้องการสร้างสื่อนำเสนอแบบออฟไลน์ ให้เลือกรายการ Use suggested settings (Recommanded) แต่ถ้าต้องการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ให้เลือกรายการ Choose publish settings for difference audiences เพื่อเลือกการนำเสนอวีดิทัศน์ให้เหมาะสมกับการนำไปเผยแพร่ให้มากที่สุด เช่น ถ้าต้องการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และสนับสนุนผู้เรียกชมที่ใช้ MODEM 56Kbps ก็เลือกเป็น Dial-up modem connection at 56 Kbps หรือกรณีที่ต้องการนำเสนอผ่านเว็บไซต์สำหรับผู้ชมที่ใช้ระบบ ADSL ก็เลือกเป็น Cable or DSL modem … เป็นต้น

เมื่อเลือกโหมดการกำหนดค่าควบคุมที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม Next > กรณีที่เลือกเป็น Use suggested settings (Recommanded) โปรแกรมจะแสดงจอภาพการเตรียมไฟล์เพื่อเผยแพร่ ดังนี้

รอสักครู่โปรแกรมจะนำไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการสร้างเป็นชุดเผยแพร่

เมื่อจัดเตรียมไฟล์ชุดนำเสนอเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏจอภาพแสดงการแสดงตัวอย่าง สามารถคลิกเลือกการนำเสนอไฟล์ตัวอย่าง หรือคลิกปุ่ม Finish เพื่อจบขั้นตอนการเตรียมเผยแพร่ ซึ่งจะได้ชุดไฟล์สำหรับใช้งานในโฟลเดอร์ที่ระบุดังนี้

สามารถคัดลอกไฟล์ทั้งหมดลงแผ่น CD เพื่อนำไปใช้งาน หรือคัดลอกไปใช้กับเว็บไซต์ได้ทันที


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.