แก้ไขสารบัญ

เมื่อปรับแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างสไลด์กับวีดิทัศน์ครบทุกสไลด์แล้ว ขั้นต่อไปก็คือการแก้ไขรายการสารบัญให้นำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในสไลด์ โดยเลือกบัตรรายการ Table of Contents แล้วเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข คลิกปุ่ม Change พิมพ์ข้อความใหม่ที่ต้องการ ดังตัวอย่าง


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.