ปรับแก้ไขการนำเสนอ

เมื่อทดลองนำเสนอสื่อการเรียนรู้ชุดนี้โดยคลิกเลือกแท็กรายการ Preview Presentation แล้วคลิกปุ่ม Play จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสไลด์แต่ละสไลด์ไม่สัมพันธ์กับภาพวีดิทัศน์ คือเนื้อหาในไฟล์วีดิทัศน์จบไปแต่ละช่วง แต่สไลด์ไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วย จึงควรปรับให้สัมพันธ์กันโดยปรับช่วงเวลาของสไลด์แต่ละสไลด์ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาในวีดิทัศน์แต่ละช่วง

  1. เริ่มต้นจากการขยายโหมดมุมมองของ Timeline โดยคลิกที่ปุ่ม Zoom timeline in เพื่อขยาย Timeline ให้เห็นชัดเจนขึ้น
  2. เลื่อนเมาส์ไปคลิก ณ ช่วงเวลา 0 วินาทีของ Timeline สังเกตจากสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าอ่อนใน Timeline
  3. คลิกปุ่ม Play เพื่อให้โปรดิวเซอร์นำเสนอวีดิทัศน์จนสิ้นสุดช่วงแรกของเนื้อหา

ปุ่ม Play จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Pause เมื่อโปรดิวเซอร์นำเสนอจบเนื้อหาช่วงแรกให้คลิกปุ่ม Pause เพื่อหยุดชั่วคราว

จากภาพจะพบว่าช่วงเวลาสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์กับเนื้อหาวีดิทัศน์ช่วงแรก ไม่ตรงกัน จึงควรปรับช่วงเวลาการนำเสนอสไลด์ให้น้อยลงมาเท่ากับช่วงเวลาของการนำเสนอวีดิทัศน์ช่วงแรกด้วย โดยเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่เส้นขอบด้านท้ายของช่วงเวลาสไลด์ช่วงแรก (Slide1) จะพบว่าเมาส์มีรูปร่างเป็นลูกศรสีแดงชี้ซ้าย/ขวา

กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้วดึงให้ช่วงเวลาของสไลด์ช่วงที่ 1 (Slide1) เท่ากับเวลาจบการนำเสนอวีดิทัศน์ช่วงแรก

  1. ทำลักษณะเดียวกับสไลด์อื่นๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในวีดิทัศน์แต่ละช่วงPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.