ขั้นเตรียมการ

ขั้นเตรียมการเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาสื่อ โดยผู้พัฒนาจำเป็นต้องเตรียมเนื้อหา ภาพ เสียง หรือสื่ออื่นๆ ที่จำเป็นให้พร้อมก่อน ทั้งนี้เนื้อหาอาจจะจัดทำในรูปแบบของสไลด์ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือจะเป็นการบันทึกเสียงเป็นไฟล์เสียง หรือบันทึกทั้งภาพและเสียงเป็นไฟล์วีดิทัศน์ ก็ได้

จากนั้นสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บชิ้นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดหลัก “1 สื่อต่อ 1 โฟลเดอร์” คัดลอกไฟล์ประกอบต่างๆ ที่จำเป็นมาไว้ในโฟลเดอร์

การกำหนดโฟลเดอร์ก่อนที่จะสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ เป็นลำดับขั้นตอนที่ควรปฏิบัติด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สื่อการเรียนรู้แต่ละชุดมีระบบการจัดเก็บที่เป็นระบบ สามารถค้นหา และเรียกใช้งานได้สะดวก ในการสร้างแต่ละครั้งจะมีไฟล์ต่างๆ จำนวนมาก ทั้งไฟล์สไลด์, ไฟล์เอกสาร HTML, ไฟล์ภาพกราฟิก, ไฟล์เสียง, ไฟล์วีดิทัศน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ทั้งหมดนี้ ควรจัดเก็บไว้ในที่ที่เดียวกัน และควรตั้งชื่อไฟล์ต่างๆ ตามกฏดังนี้

  • ควรใช้ตัวอักษร a – z หรือตัวเลข 0 – 9 หรือผสมกัน
  • ตัวอักษร a – z ควรเป็นตัวพิมพ์เล็ก
  • ห้ามเว้นวรรค
  • ห้ามใช้เครื่องหมายอื่นใด ยกเว้น Dash (ขีดกลาง)Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.