เตรียมความพร้อมก่อนสร้างสื่อ

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำเสนอได้ทั้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และออฟไลน์ในเวลาเดียวกัน ควรมีการวางแผนก่อนเสมอ เพื่อให้สามารถแสดงผลได้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ เพราะขบวนการพัฒนาสื่อต่างๆ ที่นำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการหลายระบบ กล่าวคือ ขณะที่สร้างสื่อ ผู้พัฒนาอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ MS Windows แต่หลังจากที่พัฒนาเสร็จแล้ว จะต้องโอนสื่อดังกล่าวไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเว็บ (Web Server) ซึ่งมักจะเป็นเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX หรือไม่ก็ Windows Server สื่อที่โอนไปยังเครื่องบริการเว็บนี้ อาจจะถูกเรียกดูจากคอมพิวเตอร์ระบบอื่นๆ เช่น Macintosh ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ System 7 จะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการหลายระบบ ดังนั้นการพัฒนาสื่อต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

รูปที่ 13 แสดงการทำงานของสื่อที่สัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการต่างๆ

จากความสัมพันธ์ดังกล่าว นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จึงควรจะศึกษาถึงข้อกำหนดพื้นฐานที่ควรทราบก่อน อันได้แก่ การกำหนดชื่อโฟลเดอร์, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์ภาพกราฟิก ตลอดจนไฟล์อื่นๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาสื่อ


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.