รูปแบบของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมพัฒนาและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มักจะอยู่ในรูปดังนี้

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ สื่อที่พัฒนาด้วยโปรแกรมประเภท Authoring เช่น Toolbook, Director และ Authorware นำมาใช้บนเว็บโดยผ่านกระบวนการบีบอัดหรือการกระจายให้เป็นแฟ้มขนาดเล็กหลายแฟ้ม ด้วยโปรแกรมเฉพาะที่แต่ละบริษัทพัฒนาขึ้น เพื่อให้ใช้งานบนเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องรอการส่งแฟ้มเป็นเวลานาน และทำให้สะดวกต่อการส่งข้อมูลออนไลน์ที่เรียกใช้งานบนเว็บแล้วแสดงผลได้ทันที (Streaming) เหมือนเรียกจากแผ่นซีดี สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อที่พัฒนาด้วยโปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint และแปลงให้อยู่ในรูปแบบสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยเทคโนโลยี HTML และ/หรือXML ทำให้สามารถเรียกดูผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ทันที รวมทั้งการแปลงให้อยู่ในรูปของเอกสาร PDF (Portable Document Format) ก็ได้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book สื่อที่มีรูปเล่มและองค์ประกอบของเล่มหนังสือครบถ้วน เป็นสื่อที่นิยมจัดทำให้อยู่ในรูปของแฟ้มในฟอร์แมต PDF และใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการอ่าน รวมทั้งในปัจจุบันมีฟอร์แมตอื่นๆ เพิ่มเติมมากมาย และรูปแบบการนำเสนอแบบ Multimedia e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum หรือ Macromedia Flash

เทปเสียงดิจิทัล สื่อดิจิทัลที่เป็นไฟล์เสียงรูปแบบต่างๆ เช่น Real Player, MP3, WMA

วีดิทัศน์ สื่อดิจิทัลที่เน้นการนำเสนอในระบบ Streaming เพื่อให้เรียกภาพวิดีโอในลักษณะรับชมได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการรอการถ่ายโอนแฟ้มนาน เช่น WMV, FLV

นอกจากนี้ยังมีการนำเอาสื่อหลากหลายรูปแบบมานำเสนอร่วมกัน เช่น สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ ผสมรวมกับวีดิทัศน์ในรูปดิจิทัล หรือรวมกับเทปเสียงดิจิทัล ทำให้ได้สื่อการเรียนรู้หลากหลายสื่อผสมผสานกัน สร้างจุดดึงดูด น่าสนใจมากขึ้น ผ่านโปรแกรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย เช่น Microsoft Producer for PowerPoint เป็นต้น


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.