เอกสารเว็บ (Web Document)

เอกสารเว็บ นับเป็นเอกสารพื้นฐานของการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ต้องการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะคล้ายคลึงกับเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป คือประกอบด้วยหน้าเว็บมากกว่า 1 หน้าโดยมีหน้าแรกเป็นหน้าปก แต่มีการเรียกชื่อแตกต่างจากเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป ดังนี้

  • ชุดเอกสารเว็บ (Web Presentation) – ชุดของข้อมูลที่ต้องนำเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเว็บเพจ (Web Page) ตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป ชุดเอกสารเว็บที่เผยแพร่แล้ว มักจะเรียกว่า “เว็บไซต์ (Web site)”
  • เว็บเพจ (Web Pages หรือ Web Documents) – เอกสารที่นำเสนอผลงานบนระบบอินเทอร์เน็ต
  • Home Page – เว็บเพจที่ทำหน้าที่เป็นหน้าต้อนรับ หรือหน้าแรกของเว็บไซต์Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.