สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์

ทั้ง WBI และ e-Learning สามารถนับรวมๆ ได้เป็นระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยอาศัยเทคโนโลยี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ หลอมรวมเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ จำเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับส่วนประกอบอื่นๆ หลายส่วน การศึกษาถึงส่วนประกอบแต่ละส่วนจะช่วยให้สามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม และนำเสนอได้รวดเร็ว น่าสนใจ


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.