การสร้างเนื้อหาวิชาจากเครื่องมือของระบบ

การสร้างเนื้อหาวิชาจากเครื่องมือของระบบ หรือ Content Authoring ทำได้โดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบ (อาจจะเป็นครู หรือผู้ดูแลระบบก็ได้) จากนั้นเลือกเมนู “จัดการระบบ” แล้วเลือกไอคอน Courses

เมื่อคลิกเลือกไอคอน Courses จะปรากฏจอภาพการสร้างหลักสูตรคลิกปุ่ม Create เพื่อเริ่มเข้าสู่การสร้างเนื้อหา โดยจะต้องเลือกกลุ่มวิชา (สามารถปรับแก้ไขกลุ่มวิชา ได้จากไอคอน School จากจอภาพจัดการระบบ) แล้วระบุรหัสวิชา, ชื่อหลักสูตร และเนื้อหาโดยย่อของหลักสูตร (จำเป็นต้องป้อนให้ครบทุกรายการ) สำหรับรายการอื่นๆ สามารถเลือกป้อนได้ตามความเหมาะสม

เมื่อป้อนรายการต่างๆ แล้วจะมีตัวเลือก 2 ตัวเลือกด้านล่าง คือ “เรียนได้ตลอดเวลา (ไม่ต้องลงทะเบียน” สำหรับการกำหนดให้เนื้อหาวิชานี้เปิดเรียนได้ฟรี หรือเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะเรียนได้ ถ้าต้องการให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่เข้ามาเรียนได้ ไม่ต้องคลิกเลือกรายการนี้ อีกรายการคือ “เปิดใช้งาน” บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างเนื้อหาวิชานาน ยังไม่พร้อมเปิดให้เรียน เมื่อพัฒนาเรียบร้อยแล้วจึงจะเปิดเรียน ก็ค่อยคลิกเลือก “เปิดใช้งาน”

จากนั้นให้คลิกปุ่ม “สร้างหลักสูตร” ก็จะปรากฏจอภาพการสร้างเนื้อหาวิชาแต่ละบทเรียน ดังนี้

คลิกปุ่ม “เพิ่มบทเรียน” เพื่อเริ่มสร้างเนื้อหาแต่ละบท

ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตามจอภาพ ทั้งนี้โปรแกรมจะสร้างไฟล์ HTML พร้อมกำหนดชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์ให้อัตโนมัติเมื่อคลิกปุ่ม “เพิ่มบทเรียน” บทเรียนที่เพิ่มแล้วสามารถใส่เนื้อหาได้โดยเลื่อนเมาส์มาชี้ที่ชื่อบทเรียนที่ต้องการ แล้วเลือกคำสั่ง “สร้าง/แก้ไขบทเรียน”

เมื่อเลือกรายการ “สร้าง/แก้ไขบทเรียน” จะปรากฏเครื่องมือสร้างเนื้อหา (Content Authoring) ดังนี้

การใช้งานเครื่องมือสร้างเนื้อหา ให้ยึดหลักการพิมพ์งานสร้างงานด้วย Microsoft Word ที่ท่านคุ้นเคย ทั้งนี้จะพบว่าเครื่องมือต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องมือใน Microsoft Word นั่นเอง เมื่อสร้างเนื้อหาต่างๆ แล้วจึงคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกเนื้อหา

จุดเด่นของเครื่องมือสร้างเนื้อหา LearnSquare คือสามารถคัดลอกเนื้อหาจากโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้อยู่ เช่น Microsoft Word แล้วนำมาวาง (Paste) ได้ทันที รวมทั้งสามารถแบ่งเนื้อหาเป็นหน้าจอย่อยๆ โดยการพิมพ์คำสั่งบังคับ คือ {PAGE} คั่นเนื้อหาที่ต้องการแบ่งจอภาพ

เมื่อนำเสนอเนื้อหาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ จะปรากฏแถบเมนูแสดงจำนวนหน้าเอกสาร พร้อมปุ่มเลื่อนดูเนื้อหาโดยอัตโนมัติ


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.