Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


e-learning:el012 2009/09/01 21:57 e-learning:el012 2009/09/01 21:57 current
Line 2: Line 2:
ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ตั้งแต่การปรับแต่งเว็บไซต์ การสร้าง/แก้ไขบล็อก การสร้างผู้ใช้งานประเภทอื่นๆ และการควบคุมระบบทั้งหมด โดยจะต้องล็อกอินเข้าระบบด้วยบัญชี admin ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ตั้งแต่การปรับแต่งเว็บไซต์ การสร้าง/แก้ไขบล็อก การสร้างผู้ใช้งานประเภทอื่นๆ และการควบคุมระบบทั้งหมด โดยจะต้องล็อกอินเข้าระบบด้วยบัญชี admin
- +
เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว บล็อก User Organizer จะแสดงรายการคำสั่งสำหรับ admin ดังนี้ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว บล็อก User Organizer จะแสดงรายการคำสั่งสำหรับ admin ดังนี้

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.