ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System)

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ทำหน้าที่บริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ เช่นระบบสมาชิกสำหรับการสมัครเรียน ตรวจสอบการเข้าเรียน ชื่อผู้ที่เข้าเรียน ความก้าวหน้าในการเรียน บทที่เรียน เวลาที่เรียน ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานในลักษณะ LMS เช่น ATutor, Moodle, LearnSquare

รูปที่ 4 หน้าเว็บไซต์ LearnSquare ในส่วนสมาชิก (User Organization) ที่ใช้ควบคุมการเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 5 แสดงระบบบริหารจัดการผู้เรียน เช่น ชื่อ เนื้อหาวิชาที่เรียน วัน/เวลาเริ่มและสิ้นสุดการเรียน สถานภาพการเรียน ตลอดจนประวัติการเข้าเรียนอย่างละเอียด

ทั้งนี้ระบบ E-Learning แต่ละระบบอาจจะมีฟังก์ชันแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ลักษณะการพัฒนาหรือความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการใช้งาน


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.