การย้อนกลับไปไฟล์ Movie ที่เป็น Menu

การพัฒนา CAI ด้วย Captivate หลายครั้งประสบปัญหาเกี่ยวกับขนาดไฟล์ ทำให้ต้องแยกเป็นไฟล์ย่อย เช่น menu.exe ที่มีคำสั่งย่อยลิงก์ไปไฟล์ intro.exe, question.exe, quiz.exe และเมื่อนำเสนอเนื้อหาจากไฟล์ย่อยแล้วควรย้อนกลับไปทำงานที่ menu.exe

การกำหนดให้ Movie ย่อยย้อนกลับไปทำงานที่ menu โดยการนำเสนอสิ้นสุดทำได้โดย

  • เปิดไฟล์ต้นฉบับสื่อผลงานย่อย เช่น intro.cp
  • คลิกปุ่มเครื่องมือ Publish
  • เลือกรายการ Standalone เนื่องจากเป็นการสร้างสื่อในรูปแบบ exe

  • คลิกปุ่ม Preferences แล้วเลือกรายการ Project Start and End

  • เลือกรายการ Action เป็น Open URL or file และเลือกหรือพิมพ์ชื่อไฟล์หลักที่ต้องการให้ย้อนกลับ เช่น menu
  • คลิกปุ่ม OK และ Publish เพื่อสร้าง Movie อีกครั้งPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.