Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


e-book:weather-report 2009/10/03 13:08 e-book:weather-report 2011/08/04 18:32 current
Line 30: Line 30:
</html> </html>
-===== ภาพถ่ายฝน ด้วยระบบเรด้าร์ (Doppler Radar Imaging) =====+===== ภาพถ่ายฝน ด้วยระบบเรดาร์แบบดอปเปลอร์ (Doppler Radar Imaging) =====
Line 36: Line 36:
-|{{:e-book:rain-intensity-legend.png?400| ความหมายของสีแสดงความหนาแน่นของฝน}} | การอ่านภาพถ่ายฝน - ง่ายมาก ตรงไหนมีสีบนแผนที่ แปลว่าบริเวณนั้นมีฝน  สีต่างๆเป็นตัวบอกว่ามีปริมาณฝนมากน้อยไม่เท่ากัน ทางวิทยาศาสตร์นับเป็น dBZ โดยพอจะสรุปคร่าวๆ ว่า สีอ่อนๆถึงสีเขียว แปลว่ามีฝนเล็กน้อย เมื่อไล่เป็นฟ้า แปลว่าฝนหนัก สีแดงแปลว่าฝนหนักมาก หากท่านใช้แผนที่ให้เป็นประโยชน์ จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้แม่นยำถึงระดับตำบล บอกได้ว่าฝนตกตรงไหน ไม่ตกตรงไหน เวลาใด ไม่ได้รายงานเหมารวมเป็นภาคเหมือนกรมอุตุนิยมวิทยา |+ 
 +|{{:e-book:rain-intensity-legend.png?400 ความหมายของสีแสดงความหนาแน่นของฝน}}   สีต่างๆเป็นตัวบอกว่ามีปริมาณฝนมากน้อยไม่เท่ากัน ทางวิทยาศาสตร์นับเป็น dBZ ค่าต่ำกว่า ๒๐ dBZ แปลว่ามีฝนเล็กน้อย ค่า๒๕-๓๐ dBZ คือตกปานกลาง เกิน ๔๘ dBZ ขึ้นไปคือฝนหนัก เกิน ๖๐ dBZ แปลว่าหนักมาก)  | การอ่านภาพถ่ายฝน - ง่ายมาก ดูแผนที่แล้ว เห็นว่าตำแหน่งใด มีสีแตกต่างไปจากแผนที่ฐาน แปลว่าบริเวณนั้นมีฝน  สีต่างๆเป็นตัวบอกว่ามีปริมาณฝนมากน้อยไม่เท่ากัน ทางวิทยาศาสตร์นับเป็น dBZ ตามตัวอย่างสเกลสี (แต่ละแผนที่อาจจะใช้รหัสสีที่ต่างกัน แต่ทุกภาพจะมีสเกลสีบอกให้ทราบ) หากท่านใช้แผนที่ให้เป็นประโยชน์ จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้แม่นยำถึงระดับตำบล บอกได้ว่าฝนตกตรงไหน ไม่ตกตรงไหน เวลาใด ไม่ได้รายงานเหมารวมเป็นภาคเหมือนกรมอุตุนิยมวิทยา (เราคงต้องรอคอยดูว่าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเมื่อใดจะปรับภาพแผนที่ background ให้มีรูปแบบเดียวกัน ใช้รหัสสีบอกความแรงของฝนที่เหมือนกัน รวมทั้งการปรับค่าเวลา ให้เป็นเวลาประเทศไทยที่ตรงกัน คือ GMT+7)|

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.