Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


e-book:weather-report 2009/08/30 15:11 e-book:weather-report 2011/08/04 18:32 current
Line 5: Line 5:
<body> <body>
 +
 +เว็บหน้านี้ มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆชั่วโมง ท่านที่สนใจ โปรด bookmark เอาไว้เพื่อการกลับมาเยี่ยมชมใหม่ <p>
 +
<h1>ภาพเมฆ พายุและฝน ในบริเวณภาคกลาง และ ตะวันออก ในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา</h1> <h1>ภาพเมฆ พายุและฝน ในบริเวณภาคกลาง และ ตะวันออก ในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา</h1>
Line 10: Line 13:
<h2>ภาพถ่ายเมฆและพายุ จากดาวเทียม ข้อมูลจาก Kochi University </h2> <h2>ภาพถ่ายเมฆและพายุ จากดาวเทียม ข้อมูลจาก Kochi University </h2>
 +ภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยคลื่นในย่านอินฟราเรด มองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนชัดเท่ากัน<br>
 +
Add 7 hours to the UTC to get Bangkok time.<br> Add 7 hours to the UTC to get Bangkok time.<br>
ตัวเลขแสดงเวลาของภาพ ใช้เวลาตามมาตรฐาน UTC ซึ่งต้องบวก ๗ ชั่วโมง จึงจะเป็นเวลาประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 2009083006 แปลว่าถ่ายเมื่อปี 2009 เดือน 08 เวลา 06+7ชม =13 น. ตามเวลาประเทศไทย ตัวเลขแสดงเวลาของภาพ ใช้เวลาตามมาตรฐาน UTC ซึ่งต้องบวก ๗ ชั่วโมง จึงจะเป็นเวลาประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 2009083006 แปลว่าถ่ายเมื่อปี 2009 เดือน 08 เวลา 06+7ชม =13 น. ตามเวลาประเทศไทย
<br> <br>
-<img src="http://weather.is.kochi-u.ac.jp/SE/00Latest.jpg" width=400>+<img src="http://weather.is.kochi-u.ac.jp/SE/00Latest.jpg" width=500> 
 +<br> 
 + 
 +<b>การอ่านภาพถ่ายดาวเทียม</b><br> 
 +ตรงไหนมีสีขาวแปลว่ามีเมฆ การมีเมฆไม่ได้แปลว่ามีฝน ภาพถ่ายดาวเทียมชุดนี้มองไม่เห็นฝน แต่เมื่อนำภาพแต่ละชั่วโมงมาต่อกันเป็นภาพยนต์ ทำให้เราสามารถบอกได้ว่ากลุ่มเมฆใด เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใด และหากเมฆกลุ่มใด เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูง กลุ่มนั้นคือพายุ เมฆกลุ่มใดมีลักษณะเป็นก้นหอย และหมุนไว แปลว่าเป็นพายุไต้ฝุ่น หรือพายุไซโคลน ซึ่งเราสามารถหาความเร็วของจุดศูนย์กลางได้ว่าเป็นเท่าใด และพอจะอนุมาณได้ว่า วันพรุ่งนี้พายุจะไปทางไหน ฯลฯ 
 +<br> ท่านที่สนใจอยากชมภาพดาวเทียมในช่วง ๑๒ ชั่วโมงที่ผ่านมาโปรดอดใจรอ ทาง ศวท. จะนำเสนอในโอกาสต่อไป <br>
<HR> <HR>
 +<p>&nbsp;
<p> <p>
 +</html>
-<h2>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่สัตหีบ (เวลาไทย)</h2+===== ภาพถ่ายฝน ด้วยระบบเรดาร์แบบดอปเปลอร์ (Doppler Radar Imaging) ===== 
-ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักฝนหลวง รวบรวมโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี <vt>+ 
 + 
 +ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักฝนหลวง รวบรวมโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <br> 
 + 
 + 
 + 
 +|{{:e-book:rain-intensity-legend.png?400 ความหมายของสีแสดงความหนาแน่นของฝน}}  สีต่างๆเป็นตัวบอกว่ามีปริมาณฝนมากน้อยไม่เท่ากัน ทางวิทยาศาสตร์นับเป็น dBZ ค่าต่ำกว่า ๒๐ dBZ แปลว่ามีฝนเล็กน้อย ค่า๒๕-๓๐ dBZ คือตกปานกลาง เกิน ๔๘ dBZ ขึ้นไปคือฝนหนัก เกิน ๖๐ dBZ แปลว่าหนักมาก)  | การอ่านภาพถ่ายฝน - ง่ายมาก ดูแผนที่แล้ว เห็นว่าตำแหน่งใด มีสีแตกต่างไปจากแผนที่ฐาน แปลว่าบริเวณนั้นมีฝน  สีต่างๆเป็นตัวบอกว่ามีปริมาณฝนมากน้อยไม่เท่ากัน ทางวิทยาศาสตร์นับเป็น dBZ ตามตัวอย่างสเกลสี  (แต่ละแผนที่อาจจะใช้รหัสสีที่ต่างกัน แต่ทุกภาพจะมีสเกลสีบอกให้ทราบ) หากท่านใช้แผนที่ให้เป็นประโยชน์ จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้แม่นยำถึงระดับตำบล บอกได้ว่าฝนตกตรงไหน ไม่ตกตรงไหน เวลาใด ไม่ได้รายงานเหมารวมเป็นภาคเหมือนกรมอุตุนิยมวิทยา  (เราคงต้องรอคอยดูว่าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเมื่อใดจะปรับภาพแผนที่ background ให้มีรูปแบบเดียวกัน ใช้รหัสสีบอกความแรงของฝนที่เหมือนกัน รวมทั้งการปรับค่าเวลา ให้เป็นเวลาประเทศไทยที่ตรงกัน คือ GMT+7)| 
 + 
 + 
 + 
 +<html> 
 +<p>&nbsp; 
 +<p> 
 + 
 +<h3>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่สัตหีบ (เวลาไทย)</h3
 +<br>
<img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/rainMaker/SAT/rm_SAT_lastest.jpg" width=600> <img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/rainMaker/SAT/rm_SAT_lastest.jpg" width=600>
<hr> <hr>
<p> <p>
-<h2>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่ระยอง (เวลาGMT ให้บวก 7 เพื่อแปลงเป็นเวลาไทย)</h2>+<h3>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่ระยอง (เวลาGMT ให้บวก 7 เพื่อแปลงเป็นเวลาไทย)</h3>
<img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/RYG/RYG_lastest.jpg" width=600> <img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/RYG/RYG_lastest.jpg" width=600>
Line 32: Line 59:
-<h2>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่หัวหิน (เวลาGMT ให้บวก 7 เพื่อแปลงเป็นเวลาไทย)</h2>+<h3>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่หัวหิน (เวลาGMT ให้บวก 7 เพื่อแปลงเป็นเวลาไทย)</h3>
Line 39: Line 66:
-<h2>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่ฃะอำ (เวลาไทย)</h2>+<h3>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่ฃะอำ (เวลาไทย)</h3>
<img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/rainMaker/HHN/rm_HHN_lastest.jpg"  width=600> <img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/rainMaker/HHN/rm_HHN_lastest.jpg"  width=600>
<hr><p> <hr><p>
Line 45: Line 72:
</body> </body>
</html> </html>
 +
 +
 +{{tag>stks}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.