สร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flash Page Filp

โครงสร้างโฟลเดอร์

 • โฟลเดอร์ Documentations เป็นโฟลเดอร์สำหรับคู่มือการใช้งานโปรแกรมที่ทางผู้พัฒนาเตรียมไว้ให้
 • โฟลเดอร์ Source เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บต้นฉบับการทำ Animation ด้วย Flash จำเป็นที่จะต้องลงโปรแกรม Adobe Flash
 • โฟลเดอร์ Free Version เป็นโฟลเดอร์สำหรับจัดทำ ebook หากต้องการสร้างเล่มอื่นๆ ต้องใช้คัดลอกโฟลเดอร์นี้ไปใช้เพียงโฟลเดอร์เดียวก็พอ

หมายเหตุ เนื่องจากไฟล์ตัวอย่างมี Animation ซึ่งต้องมีความรู้ในการสร้าง Animation ด้วย Adobe Flash จึงไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้ แต่สามารถประยุกต์นำภาพมาใช้งานแทนได้

เริ่มสร้าง ebook

 • ให้คัดลอกโฟลเดอร์ Free Version แล้วเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น ebook-??? แล้วแต่ผู้จัดทำ ในตัวอย่างขอใช้ชื่อเดิมเืพื่อให้ไม่สับสนโดยเป็นโฟลเดอร์ชื่อ Free Version
 • ให้คัดลอกไฟล์ภาพที่ได้ resize & rename จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ตามจำนวนไฟล์ที่ต้องการจัดทำ ไปไว้ในโฟลเดอร์ Free Version/pages ซึ่งสามารถใช้ชื่อไฟล์เดี่ยวกับต้นฉบับได้เลย โดยจะใช้ตัวเลขเพียง 2 หลัก เมื่อคัดลอกเรียบร้อยแล้วให้ลบไฟล์ที่มีนามสกุล .swf ทั้งหมด 5 ไฟล์ออก เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มี Animation
 • แก้ไขไฟล์ Pages.xml ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Free Version/xml/ ด้วยการเปิดผ่านโปรแกรม Notepadd++

 • แก้ไขข้อความให้ไฟล์ ดังตัวอย่าง หากคัดลอกไฟล์มาทั้งหมด 22 ไฟล์ก็จะต้องมี ลิงก์ไฟล์ทั้งหมด 22 บรรทัด ซึ่งชื่อไฟล์จะต้องตรงกัน
 • แก้ไขขนาดหน้าจอเพื่อให้การแสดงผลสมบูรณ์ซึ่งจะต้องตรวจสอบขนาดไฟล์ที่ได้ resize ไว้ว่าเท่าไหร่ ในตัวอย่างคือ 500 x 707 px ดังนั้นจะต้องกรอกค่านี้ในบรรทัดแรกของไฟล์ที่ width และ height ดังตัวอย่าง
 <content width="500" height="707" bgcolor="cccccc" loadercolor="ffffff" panelcolor="5d5d61" buttoncolor="5d5d61" textcolor="ffffff"> 
<page src="pages/01.jpg"/> 
<page src="pages/02.jpg"/> 
<page src="pages/03.jpg"/> 
<page src="pages/04.jpg"/> 
<page src="pages/05.jpg"/> 
<page src="pages/06.jpg"/> 
<page src="pages/07.jpg"/> 
<page src="pages/08.jpg"/> 
<page src="pages/09.jpg"/> 
<page src="pages/10.jpg"/> 
<page src="pages/11.jpg"/> 
<page src="pages/12.jpg"/> 
<page src="pages/13.jpg"/> 
<page src="pages/14.jpg"/> 
<page src="pages/15.jpg"/> 
<page src="pages/16.jpg"/> 
<page src="pages/17.jpg"/> 
<page src="pages/18.jpg"/> 
<page src="pages/19.jpg"/> 
<page src="pages/20.jpg"/> 
<page src="pages/21.jpg"/> 
<page src="pages/22.jpg"/> 
 </content> 

ebook-มาตรฐานสื่อดิจิทัล

นำขึ้นเว็บ

 • ในกรณีที่ต้องนำขึ้นเว็บไซต์ให้นำโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Free Version ขึ้นห้ามหายไปแม้แต่ไฟล์เดียว เพราะจะทำให้ไม่สามารถแสดงผลได้
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.