This is an old revision of the document!
—-

การพัฒนา e-Book

ปัจจุบันคำว่า e-Book มีการใช้ในหลากหลายบริบท หลายรูปแบบเนื่องจากเทคโนโลยีที่นำมาสร้างสรรค์ e-Book ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนการกล่าวถึง e-Book และแนวทางการพัฒนาควรระบุฟอร์แมตให้ชัดเจน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

  1. e-Book ฟอร์แมต pdb สำหรับการนำเสนอผ่าน PDA ได้จากการแปลงเอกสาร Word หรืออื่นๆ ให้อยู่ในฟอร์แมต .pdb เป็นรูปแบบ e-Book สำหรับการนำเสนอผ่าน PDA ในยุคแรกๆ
  2. e-Book ฟอร์แมต pdf เป็น e-Book ที่มีการกล่าวถึงและพัฒนายาวนานมาก โดยนำเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูล และภาพมาแปลงให้อยู่ในฟอร์แมต .pdf ด้วยโปรแกรมกลุ่ม PDF Converter เช่น Acrobat Professional, PDF Creator, CutePDF, PDF Factory
  3. e-Book ฟอร์แมต Flip Album เป็น e-Book ที่นำเสนอแบบการพลิกหน้าเสมือนจริง (3D-Flip Book) จะต้องใ้ช้โปรแกรมเฉพาะคือ FlipAlbum สร้างสรรค์ โดยการนำภาพ เสียง VDO มาประกอบการนำเสนอพร้อมระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ลักษณะต่างๆ ทั้งนี้การนำเอกสารจาก Word หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาแปลงให้อยู่ในฟอร์แมตนี้ทำได้ยาก โดยผู้สร้างสรรค์ต้อง Copy/Paste และจัดหน้าเองทีละหน้า หรืออาจจะใช้เทคนิคแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ Image แล้วนำภาพข้อความที่ได้มาสร้างสรรค์ก็ได้
  4. e-Book ฟอร์แมต Flip Publisher จากจุดด้อยของ FlipAlbum ในการแปลงเอกสารจาก Word จึงมีการพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาที่ประกอบด้วยฟังก์ชันนำเข้า (Import) ทำให้เอกสารจาก Word นำเข้ามาสร้างเป็น 3D Flip e-Book ได้ง่าย แต่ลูกเล่นก็น้อยกว่า FlipAlbum
  5. e-Book ฟอร์แมต DesktopAuthor เป็นรูปแบบ e-Book ที่พลิกหน้าเสมือนจริงแต่เน้นการนำเสนอผ่านเว็บด้วยไฟล์แบบบีบอัดและมีฟังก์ชันสร้างข้อสอบ แบบสอบถามต่างๆ
  6. e-Book ฟอร์แมต Flash 3D-Flip ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Flash แสดงผลแบบพลิกหน้าเสมือนจริง ดูตัวอย่างได้ที่ http://stks.or.th/wg/dmslib/ebook ซึ่งมีโปรแกรมให้เลือกใช้หลากหลาย หรือจะเลือกใช้ STKS Open Flash e-Book ฟรีจาก STKS

ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.