สร้างหนังสือเสียง Daisy

  • เมื่อพิมพ์งานด้วยงานพิมพ์ Style เรียบร้อยแล้วหากต้องการสร้างหนังสือเสียง ให้ไปที่เมนู File, Export as Full Daisy

เมนู File, Export as Full Daisy

  • โปรแกรมจะให้บันทึกไฟล์ แนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อเก็บหนังสือเสียงเล่มนี้เฉพาะ หรือ หนังสือเสียง 1 เล่ม ต่อ 1 โฟลเดอร์

หนังสือเสียง 1 เล่ม ต่อ 1 โฟลเดอร์

  • กำหนดค่าต่างๆ ดังภาพ

 กำหนดค่าต่างๆ ดังภาพ

  • โปรแกรมกำำลังแปลงไฟล์ข้อความให้เป็นเสียง

โปรแกรมกำำลังแปลงไฟล์ข้อความให้เป็นเสียง

  • แปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อย

แปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อย

  • ตรวจสอบโฟลเดอร์จะพบว่ามี 1 ไฟล์ กับ 2 โฟลเดอร์

ตรวจสอบโฟลเดอร์


ผู้เขียน

  1. บุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.