หน้าแรกของเว็บ

เมื่อติดตั้งแล้วควรสร้างหน้าแรกให้กับเ็ว็บ โดยเลื่อนมารายการข้อ 4 คลิกเลือก Create content

โดย Drupal แบ่งประเภทเนื้อหาเป็น

  • Page เนื้อหาที่ค่อนข้างนิ่ง (Static)
  • Story เนื้อหาแบบเล่าเรื่อง สามารถกำหนดการแสดงผลด้วยวัน/เวลาที่สร้างลักษณะเดียวกับ Blog

ตัวอย่างคลิกเลือกรายการ Page จะเข้าสู่ส่วนการสร้างเนื้อหา ดังนี้

ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ เลือกรายการ Publishing options โดยเลือกแสดงหน้าแรกของเว็บ (Promoted to front page)

เมื่อบันทึกจะปรากฏผลดังนี้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.