ปุ่มสำหรับส่งแบบทดสอบ

เมื่อจัดทำแบบทดสอบเรียบร้อยตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ต้องสร้างปุ่มเพื่อใช้ในการส่งแบบทดสอบเพื่อนำไปประมวลผล โดยใช้คำสั่ง Add Submit Button เปลี่ยนข้อความในช่อง Caption โดยข้อความนี้จะอยู่บนปุ่มที่เราสร้างเพื่อใช้ส่งแบบทดสอบ พร้อมทั้งคลิกเลือก View Result เพื่อให้แสดงผลหน้าต่อไป

Method เป็นการเลือกรูปแบบของการส่งข้อมูลไปประมวลผล

  • Email : เป็นการส่งข้อมูลไปยัง e-Mail ที่กำหนด
  • Get/Post : เป็นการส่งข้อมูลไปยังระบบเว็บโปรแกรมมิ่ง ต้องเขียนโปรแกรมควบคุม
  • No Information : ไม่ต้องเลือกฟังก์ชันพิเศษใดๆ

เมื่อกำหนดค่าเกี่ยวกับปุ่มแล้ว ก็คลิกปุ่ม Edit Result Page

ปรากฏแบบฟอร์มที่ใช้รายงานผลการทำแบบทดสอบ ดังรูป

ปรับแต่งให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ โดยเฉพาะการแสดงผลภาษาไทย


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.