Editable Text

ในการใส่ข้อความนั้นก็จะใช้หลักการเดียวกับการนำภาพเข้าแต่ให้เลือกคำสั่ง Insert editable text แทน แล้วว่างตำแหน่งที่ต้องการให้ใส่ข้อความ และต้องมี ปุ่ม แก้ไข บันทึก ด้วยนะครับ แต่สามารถใช่ปุ่มเดียวกับภาพได้เลย

หมายเหตุ ในการใส่กรอบ Text นั้นหากต้องการให้พิมพ์ภาษาไทยได้จะต้องเปลี่ยนฟอนต์ เป็น Ms Sans Serif หรือ Tahoma พร้อมทั้งระบุขนาดตามที่ต้องการ

เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็ให้บันทึกไฟล์และ Package Dnl เพื่อทดสอบการแสดงผลโดยเมื่อมีการคลิกปุ่ม Edit แล้วกรอบข้อความจะแสดงเด่นชัดขึ้นมา

ก็ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วก็คลิกปุ่ม Save และ LockPage ตามลำดับ


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.