ทดสอบการแสดงผล Editable Image

เมื่อ Package Dnl แล้วนั้นก็จะเข้าสู่การทำงานของ e-book ปกติ แต่การจะนำภาพเข้าได้นั้นผู้ที่นำภาพเข้าก็จะต้องเตรียมภาพไว้ พร้อมขนาดที่ e-book นี้กำหนด เมื่อเตรียมภาพเรียบร้อยแล้วก็จะต้องทำตามขั้นตอนนี้

  • คลิกปุ่ม Edit เพื่อแก้ไข e-book นี้

  • เมื่อคลิกปุ่ม Edit แล้วให้สังเกตเมาส์ว่าเปลี่ยนเป็นรูปมือ หรือไม่
  • หากมีรูปมือปรากฎแล้วให้ดับเบิลคลิกที่กรอบที่ได้ระบุในตอนใช้เครื่องมือ Insert editable image โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Insert/Change image เพื่อ Browse ให้หาภาพที่เตรียมไว้

  • เมื่อเลือกภาพที่ต้องการแล้วให้คลิกที่คำสั่ง Open จะปรากฎผลดังภาพ

  • ถ้าต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนภาพให้ดับเบิกคลิกที่ภาพอีกครั้งจะเข้าสู่การเลือกภาพใหม่ แต่หากได้ภาพที่ต้องการแล้วจะต้องบันทึกก่อนเพื่อให้โปรแกรมจำว่าเราได้นำภาพนี้เข้าไปเป็นไว้ใน e-book เล่มนี้แล้วค้วยคำสั่ง Save ที่ได้สร้างไว้
  • ถ้ากด Save แล้วให้สังเกตเมาส์อีกครั้งว่าเปลี่ยนเป็น ลูกศรสีขาว หรือยัง
  • ในกรณีที่ได้บันทึกไว้แล้วนั้น จะต้องมีการกดปุ่ม LockPage ด้วย เพื่อไม่ให้มีการแก้ไข e-book นี้อีกครั้ง
  • จากนั้นก็ค่อยนำ e-book นี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.