This is an old revision of the document!
—-

นำภาพเข้า e-book

ในการนำภาพเข้ามาประกอบ e-book นั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนใส่เองเสมอไป เราสามารถให้คนอื่นใส่ภาพประกอบก็ได้ หรือจะจัดการประกวดภาพถ่าย โดยให้ใส่เข้ามาใน e-book ก็สามารถทำได้ ด้วยวีธีการง่ายๆ ดังนี้

 • สร้างหน้า e-book สำหรับใส่ภาพ หรือจะเลือก Template ที่ต้องการก็ได้

 • เมื่อได้หน้าจอที่ต้องการให้ผู้อื่นนำภาพเข้าแล้วให้คลิกเครื่องมือ Insert editable image

 • จะได้กรอบเส้นปะเล็กๆ ให้ขยายกรอบนี้ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการให้แสดง

 • เพื่อให้ผู้ที่จะนำภาพเข้าระบบทราบขนาดควรระบุขนาดไว้ที่หน้าจอ ด้วยการดับเบิลคลิกที่กรอบที่ได้ขยายไปก่อนหน้านี้ แล้วระบุว่า Image Area is 590 x 320 pixels เพราะฉะนั้นภาพที่จะนำเข้าได้นั้นจะแสดงผลตามที่ระบุไว้เท่านั้น หากภาพที่นำเข้าใหญ่เกินจากค่าที่ระบุคุณจะต้องลดขนาดของภาพให้ได้ตามที่ระบุ

 • ปรากฎผลดังภาพต่อไปนี้

 • การใส่คำสั่ง Insert editable image จะสมบูรณ์ได้ นั้นจะต้องมีปุ่มควบคุมต่อไปนี้
  • Edit เพื่อนำภาพเข้าสื่อ e-book นี้
  • Save หลังจากนำเข้าภาพแล้วต้อง Save e-book นี้
  • Lock Page หลังจากบันทึก e-book นี้แล้วต้อง lock เพื่อไม่ให้มีใครมาเปลี่ยนภาพนี้อีก หรือป้องกันการแก้ไข
 • ให้คลิกเครื่องมือ Insert text

 • ใส่ Link ให้กับค่าทั้ง 3 คำสั่งดังนี้
  • Edit เลือก Link ที่ชื่อว่า EditBook_Edit

 • Save เลือก Link ที่ชื่อว่า EditBook_Save

 • LockPage เลือก Link ที่ชื่อว่า

 • เมื่อกำหนดค่าตามนี้แล้วก็คลิกปุ่ม Ok แล้วจัดตำแหน่งให้อยู่ตามต้องการ
 • บันทึกไฟล์ แล้วทดสอบการนำเข้า โดยไฟล์ที่จะสามารถทำงานลักษณะนี้ได้นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น Dnl เท่านั้นPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.