ควบคุม Multimedia

Desktop Author รองรับการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียเกือบทุกฟอร์แมต อีกทั้งยังได้เตรียมฟังก์ชันควบคุมการนำเสนอสื่อแบบ Interactive เช่น การสร้างปุ่มควบคุมการเปิดหรือนำเสนอสื่อ และปิดสื่อได้ตามต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • นำเข้าสื่อ กำหนดรหัสอ้างอิง (ID) และเลือกค่าควบคุมการแสดงผลแบบไม่แสดงผลทันที ไม่แสดง Control

  • คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่กรอบวัตถุ แล้วเลือกคำสั่ง Change Position กำหนดค่าความกว้าง/ความสูงเท่ากับ 0 เพื่อไม่ให้ปรากฏกรอบแสดงผลในหน้าหนังสือ

  • สร้างปุ่มควบคุม หรือข้อความควบคุม เช่น Play Pause Stop

  • เลือกข้อความแต่ละคำ แล้วคลิกปุ่ม Link เพื่อสร้างคำสั่งควบคุม

  • กรณีนี้เลือกข้อความ Play จึงต้องเลือกคำสั่งเป็น Multimedia_Play และเลือกรหัสสื่อมัลติมีเดียที่ต้องการควบคุมจากรายการ Link Target: (กรณีนี้เลือกเป็น song001)

  • เลือกข้อความอื่นและสร้างลิงก์ เช่น Pause ให้เลือก Link เป็น Multimedia_Pause ข้อความ Stop เลือกเป็น Multimedia_Stop
  • ทดสอบการนำเสนอด้วย DNL Packages

ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.