ออกแบบ Free style e-Book ด้วย GIMP

Desktop Author อนุญาตให้ออกแบบรูปทรงของหนังสือได้อิสระ โดยใช้ความสามารถ Transparent ทำให้ได้หนังสือที่มีรูปทรงแปลกตา เช่น หนังสือรูปหัวใจ รูปต้นไม้ หรือรูปทรงอิสระใดๆ

การสร้างหนังสือดังกล่าว จะต้องใช้โปรแกรมกราฟิก เช่น Adobe PhotoShop หรือ GiMP ออกแบบลักษณะของหน้าหนังสือก่อน ตัวอย่างขอแนะนำการออกแบบด้วยโปรแกรม GIMP ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://stks.or.th ในหมวดคลังดาวน์โหลด

  • เปิดโปรแกรม GIMP ด้วยคำสั่ง Start, Program, GIMP, GIMP 2
  • ตั้งค่าสีโดยใช้ค่า RGB เป็น 0, 255, 0 ตามลำดับ

  • เลือกเมนูคำสั่ง File, New กำหนดขนาด 700  440 pixels Resolution เท่ากับ 72 dpi และเลือกสีพื้นให้ตรงกับสีที่กำหนดไว้ตามข้อ 2

  • ออกแบบผลงานด้วยรูปทรงที่ต้องการ โดยเลือกสีให้ต่างกับสีพื้น

  • บันทึกโดยเลือกฟอร์แมตเป็น BMP ด้วยคำสั่ง File, Save as…


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.