ปก e-Book

โดยปกติหนังสือหน้าแรกควรแสดงด้วยปกหน้า และหน้าสุดท้ายคือปกหลัง แต่โปรแกรมให้จอภาพแสดงทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ดังนั้นการสร้างหน้าปก กำหนดให้อีกด้านเป็นพื้นโปร่งใส (ไม่ต้องพื้นที่ทำงาน)

e-Book ในสภาวะปกติ จะแสดงพื้นที่ทั้งด้านซ้ายและขวา โดยหน้าปกควรแสดงเฉพาะด้านขวาเท่านั้น ดังภาพ

การกำหนดให้พื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งของปกมีลักษณะโปร่งใสดังกล่าว ทำได้โดยสร้างกรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0 เช่นกรณีปกหน้าให้วางกรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0 ไว้ด้านขวา

จัดตำแหน่งกรอบกราฟิก ใช้ปุ่มขวา แล้วเลือกคำสั่ง Change Position

กำหนดค่าพิกัด และขนาดของกรอบกราฟิกได้

จากนั้นกำหนดค่าความโปร่งใสให้กับปกหนังสือด้วยคำสั่ง File, Book Properties, Book Transparency

ปรากฏรายการเลือก ดังนี้

คลิกเลือกรายการ Eazy Cover Shape with Transparency กรณีปกหน้า และ Eazy Back Cover Shape with Transparency กรณีปกหลัง จากนั้น DNL Package เพื่อทดสอบผล


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.