การสร้าง Link

Desktop Author มีคำสั่งจัดการ Link ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้การสร้างสรรค์ Interactive e-Book เป็นเรื่องง่าย โดยการคลิกเลือกภาพ หรือกรอบกราฟิก หรือข้อความ แล้วใช้คำสั่ง Change Link จะปรากฏตัวเลือกดังนี้

Link Type : Page เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ ซึ่งต้องระบุเลขหน้า ในช่อง Link Target
Link Type : Web เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อีเมล์ หรือแฟ้มเอกสาร

ตัวอย่าง : ต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ www.stks.or.th ให้ป้อน www.stks.or.th ไม่ต้องใส่ http:// แต่ให้เลือกรายการ HTTP:// แทน

สำหรับการลิงก์ไปยังแฟ้มเอกสารใดๆ ให้เลือกเป็น FILE: โดยจะต้องคัดลอกแฟ้มเอกสารดังกล่าวมาไว้รวมกันในโฟลเดอร์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนหน้า และตั้งชื่อแฟ้มเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลขได้ ห้ามเว้นวรรค ใช้ได้เฉพาะเครื่องหมาย – หรือ _

Link Type : CloseWindows ปิดหนังสือเล่มที่กำลังใช้งานอยู่
Link Type : On/Off MT เปิดใช้หรือปิดการใช้ Menu Top bar ซึ่งปรากฏตรงขอบบนของหนังสือ

Link Type : Print สั่งพิมพ์หนังสือออกทางเครื่องพิมพ์
Link Type : SentMail สื่อสารผ่านทางอีเมล์ (เครื่องผู้ใช้จะต้องสนับสนุนการส่งอีเมล์)
Link Type : On/Off Background เปิดหรือปิดใช้งานพื้นหลัง
Link Type : SaveBook บันทึกเป็น (ตั้งชื่อไฟล์ใหม่)
Link Type : BookView_Back เปิดหน้าหนังสือแบบย้อนกลับ
Link Type : BookView_Foreward เปิดหน้าหนังสือแบบไปข้างหน้า
Link Type : RightClickMenu_Popup แสดงรายการคำสั่งจากการคลิกเมาส์ขวา
Link Type : GotoPage เลื่อนไปยังหน้าที่ระบุ

Link Type : MinimizeBook คลิกแล้วย่อหนังสือเก็บไว้ที่ Task bar
Link Type : Search สืบค้นข้อมูลในเอกสาร

Link Type : DNL File คลิกแล้วเปิดแฟ้มเอกสาร .dnl ที่ระบุ
Link Type : Note ทำงานกับกระดาษบันทึก

Link Type : Highlight สร้างแถบสีให้กับข้อความ


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.