นำเข้า Flash, Audio, Movie

การนำเข้า Flash Movie, Audio/Sound และ Movie ใน e-Book สามารถคลิกปุ่มเครื่องมือ Insert Multimedia

คลิกเลือกไฟล์สื่อจากปุ่ม Select Multimedia โดยเลือกประเภทสื่อเป็น Flash สำหรับนำเข้า Flash Movie หรือ Common media สำหรับการนำเข้าเสียง .mid, .mp3, .wav และ Video (.avi, .mpg, .mpeg)

เมื่อคลิกปุ่ม OK จะปรากฏกรอบวางสื่อที่สามารถปรับขนาดและตำแหน่งได้เช่นกัน เมื่อ DNL Package จะปรากฏผลดังนี้กรณีเลือกสื่อที่เป็นแฟ้มวิดีโอหรือเสียง จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม ดังนี้

  • Embed file inside book ให้ฝังสื่อที่เลือกใช้กับแฟ้มเอกสารหรือไม่ กรณีที่ไม่เลือกรายการนี้ จะต้องมั่นใจว่าได้คัดลอกแฟ้มสื่อไปพร้อมกับแฟ้มเอกสารด้วยทุกครั้ง แต่ถ้าเลือกจะทำให้ขนาดของแฟ้มผลงานโตขึ้น
  • Start play automatically ให้สื่อที่เลือกทำงานอัตโนมัติหรือไม่ (แนะนำให้เลือกรายการนี้ทุกครั้ง)
  • Loop ต้องการให้สื่อนำเสนอวนลูปเมื่อนำเสนอจบหรือไม่
  • Show control ต้องการแสดงแถบควบคุมสื่อ เช่น ปุ่มปิด ปุ่มนำเสนอ หรือไม่ (แนะนำให้เลือกรายการนี้ทุกครั้ง)

เทคนิคเพิ่มเติม

การนำเข้าแฟ้มเสียง สามารถย่อขนาดของกรอบสื่อให้เล็กจนมองไม่เห็นเพื่อไม่แสดงจอภาพได้ โดยที่เสียงยังคงทำงานได้ตามปกติ


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.