กรอบกราฟิก

กรอบกราฟิกเป็นเครื่องมือกราฟิกชิ้นเดียวที่ Desktop Author เตรียมให้ หากต้องการสร้างพื้นสีให้กับกรอบข้อความ หรือเส้นกราฟิก ก็สามารถใช้ Box มาประยุกต์ใช้ได้

เมื่อคลิกปุ่ม Insert Box จะปรากฏชุดสีสำหรับกรอบ ดังนี้

โดยกรอบกราฟิกดังกล่าวสามารถจะตำแหน่งและขนาดได้ตามต้องการ

กรอบกราฟิกจะประกอบด้วยสีพื้น และสีเส้นขอบ โดยควบคุมได้จากปุ่มเครื่องมือ โดยเครื่องมือชุดแรกคือ การกำหนดลักษณะของเส้นขอบ และปุ่มเครื่องมือชุดที่สองคือลักษณะของสีพื้นกรอบกราฟิก

ค่ากำหนดของเส้นขอบ ประกอบด้วย

  • Border Style ลักษณะของเส้นขอบ
  • Border Width ความหนาของเส้นขอบ
  • Border Color สีของเส้นขอบ

ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.