ตกแต่ง e-Book ด้วยปุ่มและภาพประกอบ

Desktop Author เตรียมภาพปุ่ม สัญลักษณ์ และเส้นสันหนังสือสำหรับช่วยออกแบบตกแต่งโดยคลิกปุ่ม Buttons แล้วเลือกหมวดภาพ แล้วเลือกภาพจากหมวด

จัดตำแหน่งและขนาด


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.