แปลงเอกสาร e-Book

ขณะสร้าง e-Book สามารถทดสอบผลโดยคลิกที่ปุ่ม DNL Package เพื่อแปลงเอกสารทั้งเล่ม หรือใช้ปุ่ม Page สำหรับแปลงเอกสารเฉพาะหน้าที่ทำงานปัจจุบัน โปรแกรมจะนำเสนอผลงานในลักษณะ 3D Flip ที่สามารถคลิกเปิดหน้าคล้ายเปิดหน้าหนังสือจริง การออกจากโหมดแสดงผลให้คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ e-Book ที่กำลังนำเสนอแล้วเลือกคำสั่ง Exit

การกำหนดความเร็วของการเปิดหน้าเอกสาร ทำได้ด้วยคำสั่ง File, Book Properties, Page Turn Speed

นอกจากนี้ e-Book ที่สร้างเสร็จแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายลักษณะ เช่น

  • e-Book แบบ .exe สำหรับ Offline หรือส่งทางอีเมล์ ให้คลิกปุ่ม EXE Package จะได้ e-Book ที่มีส่วนขยายเป็น .exe
  • e-Book แบบ Screen Save ให้คลิกปุ่ม SCR Package โดย e-Book จะมีส่วนขยายเป็น .scr


การนำไปใช้จะต้องคัดลอกไปวางที่ C:\Windows\System32 เมื่อเข้าสู่คำสั่งกำหนด Screen Save ของ MS Windows จะปรากฏตัวเลือก ดังนี้


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.