พิมพ์ข้อความ

ในหน้าแรกนี้ จากแม่แบบจะพบกรอบข้อความ ซึ่งสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไข หรือพิมพ์ข้อความโดยปรากฏ Text Editor ดังนี้

ลบข้อความเดิม แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ โดยมีหลักการพิมพ์ลักษณะเดียวกับ Word Processor และมีปุ่มจัดแต่งอักษร ดังนี้

ทั้งนี้ฟอนต์ที่เลือกได้แนะนำเป็น MS Sans Serif และ Tahoma และสามารถคัดลอกจาก Word มาวางได้ด้วยคำสั่ง Copy/Paste
เมื่อคลิกปุ่ม OK จะปรากฏกรอบข้อความดังนี้

กรอบข้อความ สามารถย่อ/ขยายด้วยปุ่ม Handle และย้ายตำแหน่งได้ การแก้ไขข้อความให้ดับเบิลคลิกที่กรอบข้อความ และใช้ปุ่ม <Delete> เพื่อลบกรอบข้อความ


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.