ทำความรู้จักกับส่วนประกอบจอภาพ

แถบเครื่องมือ (Toolbar)

แถบเครื่องมือหรือ Toolbar ของ Desktop Author จะปรากฏที่ด้านบนของจอภาพ โดยประกอบด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆ ดังนี้


ปุ่มจัดการแฟ้มเอกสาร e-Book ประกอบด้วยปุ่มสร้าง e-Book ใหม่ (New) ปุ่มเปิดแฟ้มเอกสารe-Book (Open) และปุ่มบันทึกแฟ้มเอกสาร e-Book (Save) ตามลำดับ


ปุ่มเตรียมนำเสนอผลงาน หรือ Package ทั้งนี้รายละเอียดจะนำเสนอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป


ปุ่มเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมในชุดนี้ โดยกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงได้ด้วยคำสั่ง View, Toolbar, Display all buttons

แถบเครื่องมือสร้างผลงาน (Tools)

การทำงานกับ e-Book และสื่อต่างๆ สามารถใช้ปุ่มต่างๆ ใน Tools ซึ่งปรากฏเป็นกลุ่มเครื่องมือด้านขวาของจอภาพ


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.