Album ภาพง่ายและเร็ว

ผลงานชิ้นแรกที่จะขอแนะนำพร้อมๆ กับแนะนำความสามารถของ Desktop Author คือการออกแบบ Album ภาพอย่างง่าย และรวดเร็ว ด้วยความสามารถนำเข้าภาพ และสร้างหน้าหนังสือจากแม่แบบ (Template) โดยการเปิดใช้งาน Desktop Author ที่ติดตั้งแล้วทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม Start จากนั้นเลือกคำสั่ง Program ต่อด้วย DeskTopAuthor และคลิกที่ชื่อโปรแกรม DeskTopAuthor จะปรากฏจอภาพโปรแกรม ดังนี้

การสร้าง e-Book ใหม่ทำได้โดยคลิกเลือกคำสั่ง File, New หรือคลิกปุ่ม New เพื่อสร้าง e-Book

ปรากฏหน้าต่างกำหนดรายละเอียด e-Book ดังนี้

กำหนดรายละเอียดของ e-Book ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK โดยรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับ e-Book ได้แก่

 • ค่าความกว้าง (Width) และความสูง (Height) ของหนังสือ ทั้งนี้มีข้อกำหนดดังนี้
  • สื่อ Offline สามารถกำหนดค่าความกว้างและความสูงได้เต็มค่า Screen Area ของจอภาพ เช่น 800 x 600, 1024 x 768 หรือ 1240 x 800 พิกเซล
  • สื่อออนไลน์ ควรกำหนดขนาดให้เล็กกว่า Screen Area เช่น 700 x 400 พิกเซล สำหรับการนำเสนอบนจอภาพขนาด 800 x 600 เป็นต้น
  • ตัวอย่างนี้ให้เลือกเป็น 700 x 440 พิกเซล
 • Border Colour เลือกสีของขอบหนังสือ ซึ่งหากต้องการให้มีขอบหนังสือจะต้องคลิกยกเลิกตัวเลือก No Border ด้วย
  • ตัวอย่างนี้ให้เลือก No Border
 • Paper Colour เลือกสีของหน้ากระดาษ e-Book มีข้อแม้ไม่เลือกสีเดียวกับ Mask Colour (รหัสสีของ Mask Colour คือ 0, 255, 0)
 • Background Colour เลือกสีของพื้นหลัง e-Book ซึ่งคู่กับการคลิกเลือก Start with background window

 • Character Set เลือกเป็น Thai กรณีที่สร้าง e-Book ภาษาไทย
 • ควรคลิกยกเลิกรายการ Start with tooltip auto update

เมื่อคลิกปุ่ม OK จะปรากฏหน้าต่างสร้างผลงาน ดังนี้

การปรับแก้ไขค่ากำหนดของ e-Book สามารถทำได้โดยคลิกคำสั่ง File, Book Properties


ผู้เขียน

 • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.