ย่อภาพด้วย XnView

XnView เป็น Freeware ในกลุ่มจัดการรูปภาพโดยประกอบด้วยความสามารถในการแสดงภาพ ปรับแต่งภาพ และทำงานกับภาพจำนวนมากในลักษณะ Batch Command เมื่อติดตั้งแล้วเรียกโปรแกรม Start, Program, XnView, XnView จะปรากฏจอภาพโปรแกรมดังนี้

การย่อภาพจำนวนมากด้วยความสามารถ Batch Command ของ XnView ทำได้โดย

  • เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ
  • กดปุ่ม Ctrl + A เพื่อเลือกภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ แล้วเลือกคำสั่ง Tools, Batch Command

  • คลิกปุ่ม … ในรายการ Directory เพื่อเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่จะใช้เก็บภาพที่ผ่านการย่อแล้ว (แนะนำให้เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ให้ต่างกับโฟลเดอร์ภาพต้นฉบับ)

  • คลิกแท็บ Transformation แล้วเลือกรายการ Resize จากนั้นคลิกปุ่ม Add>
  • คลิกเลือกรายการ Resize จากนั้นระบุค่าความกว้างของภาพที่ต้องการย่อ เช่น 360 pixels
  • คลิกปุ่ม Go เพื่อเริ่มย่อภาพ
  • นำภาพที่ย่อไปใช้งาน

ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.