โฟลเดอร์และไฟล์ประกอบ

ผลงานจาก Desktop Author มักจะประกอบด้วยไฟล์ประกอบหลากหลายประเภท หลากหลายไฟล์ ดังนั้นเพื่อให้ผลงานออกมาโดยถูกต้อง ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเชื่อมโยง (Link) และการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ควรจัดเตรียมโฟลเดอร์สำหรับผลงาน 1 โฟลเดอร์ต่อ 1 ผลงาน และคัดลอกไฟล์ประกอบต่างๆ มาไว้รวมก่อนสร้างผลงาน

ตัวอย่างต้องการสร้าง Folder ชื่อ e-book01 ไว้บน Desktop ของ MS-Windows ทำได้โดย

  • คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ Desktop ของ Windows
  • เลือกคำสั่ง New, Folder

  • ตั้งชื่อโฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม <Enter>

ไฟล์ประกอบทุกไฟล์ควรกำหนดชื่อให้เป็นภาษาอังกฤษ หรือผสมตัวเลข ห้ามเว้นวรรค และใช้ได้เฉพาะเครื่องหมาย Dash - หรือ Underscore _

ภาพประกอบควรย่อขนาดให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน โดยพิจารณาจากขนาดของ e-Book และกำหนดความละเอียด (Resolution) ของภาพเท่ากับ 72 dpi ในโหมด RGB เท่านั้น ทั้งนี้ฟอร์แมตไฟล์ภาพที่นำมาใช้ได้ คือ .jpg, .gif และ .bmp (ภาพ .bmp สำหรับการทำพื้นโปร่งใส) —-
ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.