Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


desktopauthor:da003 2009/11/25 21:50 desktopauthor:da003 2010/04/13 10:12 current
Line 3: Line 3:
Desktop Author โปรแกรมสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing) ในรูปแบบหน้าพลิก 3 มิติ (3D Page Turning) ที่เสมือนการเปิดหน้าหนังสือจริง และกำหนดส่วนประกอบได้ลักษณะเดียวกับหนังสือทั่วไป คือมีปกหน้า สารบัญ เนื้อหาในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถที่จะแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ Flash Movie และเสียงบรรยาย ลงไปในหนังสือได้ โดยผลงานจาก Desktop Author เรียกว่า Digital Web Book (DWB) มีจุดเด่นคือ Desktop Author โปรแกรมสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing) ในรูปแบบหน้าพลิก 3 มิติ (3D Page Turning) ที่เสมือนการเปิดหน้าหนังสือจริง และกำหนดส่วนประกอบได้ลักษณะเดียวกับหนังสือทั่วไป คือมีปกหน้า สารบัญ เนื้อหาในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถที่จะแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ Flash Movie และเสียงบรรยาย ลงไปในหนังสือได้ โดยผลงานจาก Desktop Author เรียกว่า Digital Web Book (DWB) มีจุดเด่นคือ
-  * ไฟล์ที่ได้มีขนาดเล็ก  + 
-  * ลักษณะคล้ายกับหนังสือ สามารถสั่งพิมพ์ในแต่ละหน้าหรือทั้งหมดได้ +  - ใส่ข้อความ, รูปภาพทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวรวมไปถึง Links ต่างๆ ได้  
-  * สามารถเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายได้ง่าย หรือสามารถที่จะส่งไฟล์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Mail) ได้+  - ไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กสามารถส่งทาง e-Mail หรือให้ download ผ่านเว็บได้  
 +  - การพิมพ์ข้อความลงในเอกสารสามารถเลือกฟอนต์, สีและขนาดอักษรได้ และมีคุณสมบัติที่เรียกว่า WYSIWYG 
 +  - ทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสารต่างเอกสารหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ได้  
 +  - สร้าง Form สำหรับทำแบบทดสอบได้ 
 +  - มี Template และ Button ให้เลือกใช้ซึ่งมีลักษณะคล้ายหนังสือจริง 
 +  - สามารถกำหนดคุณสมบัติแบบโปร่งใสได้ 
 +  - Publish เป็นเอกสารเว็บและดูผ่าน Web Browser ได้ 
 +  - Package เอกสารได้หลายรูปแบบเช่น DNL, DRM, EXE และ SCR ได้ 
 +  - ป้องกันเอกสารได้เช่นใส่ Password, ป้องกันการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์, ป้องกันการ save เป็นต้น 
 +  - สามารถเปิดดูแบบ Offline ได้ไม่จำเป็นต้องอาศัย internet และใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพต่ำได้ 
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น e-publication including e-brochures, e-books, digital photo albums, e-cards, digital diaries, online resumes, quizzes, exams, tests, forms, surveys รวมทั้ง Shareware E-Books นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น e-publication including e-brochures, e-books, digital photo albums, e-cards, digital diaries, online resumes, quizzes, exams, tests, forms, surveys รวมทั้ง Shareware E-Books
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +
 +  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 +  * นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 +
 +
 +{{tag>e-book ebook "Desktop Author"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.