หลักการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและสื่อ PowerPoint

  • มีรูปแบบการนำเสนอที่โดดเด่น น่าสนใจ
  • ใช้ฟอนต์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม
  • มีมาตรฐานเดียวกันทั้งสื่อ
  • มีระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ที่เหมาะสม
  • มีความถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย

ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.