สื่อการสอนในลักษณะของ PowerPoint

สื่อการสอนสำหรับวิทยากร ที่สรุปเนื้อหาและประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการสอนของวิทยากร

ลักษณะของสื่อ

สื่อการสอนที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แบ่งเป็นตอนๆ ที่เหมาะสม ประกอบด้วย

  • ชื่อตอน
  • จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
  • วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนรู้
  • เนื้อหาโดยสรุป
  • คำถามท้ายบท
  • แหล่งข้อมูลอ้างอิง
  • หมายเลขสไลด์ และหมายเลขตอน

ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.