หนังสือคู่มือผู้เรียน (Student's Guide)

หนังสือที่ผู้เรียนใช้ควบคู่กับหนังสือประกอบการอบรม และ/หรือสื่ออื่นๆ ที่มีมาพร้อมกัน มักประกอบด้วยสาระ คำสั่ง แบบฝึกหัด ปัญหาหรือคำถาม การทดสอบต่างๆ

องค์ประกอบ

 • คำชี้แจงการใช้คู่มือ
  • วัตถุประสงค์
  • ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการใช้คู่มือ
  • วิธีการใช้
  • คำแนะนำ
 • สาระที่เรียน ปัญหาหรือคำถาม แบบฝึกหัด และกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนคิดหรือทำ
 • ที่ว่างสำหรับเขียนคำตอบ
 • สรุปคำศัพท์
 • คำแนะนำ และแหล่งข้อมูลสำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม
 • แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง
 • เฉลยคำตอบ แบบฝึกหัด (แยกเป็นเล่มเฉพาะอีก 1 เล่ม)

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.