หนังสือประกอบการอบรม (Coursebook)

หนังสือ ที่ให้ข้อความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของเนื้อหาและจุดประสงค์ของเนื้อหาได้ด้วยตน เองอย่างถูกต้องเหมาะสม

องค์ประกอบ

 • คำชี้แจงการใช้คู่มือ
  • วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
  • ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการใช้คู่มือ
  • วิธีการใช้
  • คำแนะนำ
 • เนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนการเรียนรู้
 • ความรู้เสริม หรือแบบฝึกหัด หรือแบบฝึกปฏิบัติ
 • สรุปปัญหาและการป้องกันแก้ไข
 • แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.