รูปแบบของสื่อ Courseware

 • เอกสารการฝึกอบรม
  • หนังสือประกอบการอบรม (Coursebook)
  • หนังสือคู่มือวิทยากร (Instructor's Guide)
  • หนังสือคู่มือผู้เรียน (Student's Guide)
  • หนังสือคู่มือทางด้านเทคนิค (Technical Guide)
 • สื่อมัลติมีเดียระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • สื่อการสอนในรูป PowerPoint

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.