เนื้อหาดิจิทัลคืออะไร

เนื้อหาดิจิทัลก็คือ เนื้อหาสาระสื่อประสม ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ในการค้นหา และจัดกระทำข้อมูล ในลักษณะร่วมมือสร้างสรรค์ และเรียนรู้ซึ่งทำให้การเรียนทางดิจิทัลนี้เป็นไปได้

เนื้อหาดิจิทัลจะประกอบไปด้วย

  • วิดีทัศน์ ที่สามารถเรียกหาใช้ได้
  • ซีดีรอม
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
  • ระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์
  • สถานการณ์จำลองในคอมพิวเตอร์
  • การอภิปรายโต้ตอบ
  • ไฟล์ข้อมูล ฐานข้อมูล และเสียง

เนื้อหาดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ทางดิจิทัล เพราะว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างสุ่มเดา มีประโยชน์ ทันสมัย และเป็นสภาพจริง สามารถสำรวจได้ในหลาย ๆ ระดับ จัดกระทำได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันที และมีความคิดสร้างสรรค์


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.