รูปแบบการนำเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล

การจัดการศึกษาทางไกล โดยใช้สื่อโทรทัศน์ นับว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีรูปแบบรายการ ดังนี้

  • รูปแบบการสอนตรง (Direct Teaching Programme)

เป็นการถ่ายทอดรายการที่จำลองสภาพแวดล้อมในห้องเรียน โดยผู้สอนสอนผ่านรายการโทรทัศน์จากสถานที่ออกอากาศ ไปยังผู้เรียน ซึ่งรับชมในสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลตามตารางเวลาออกอากาศที่กำหนด อาจจะเป็นการถ่ายทอดสด หรือจัดทำรายการล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนในท้องถิ่น หรือปัญหาที่ไม่สามารถส่งครูไปประจำพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดที่ว่าผู้เรียนและผู้สอน ไม่สามารถโต้ตอบสื่อสารกันได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย นำเครื่องมืออื่นมาเสริม เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, จัดให้มีครูช่วยสอน ณ ปลายทาง เป็นต้น

  • รูปแบบการสอนเสริม (Enrichment Programme)

เป็นการจัดทำรายการล่วงหน้าตามความต้องการของผู้เรียน และผู้สอน ในบางเนื้อหาวิชาที่จำเป็น หรือเป็นการสรุปเนื้อหา และให้โอกาสผู้เรียนเลือกชมได้เองตามความสนใจและความพร้อม

  • รูปแบบการประชุมทางไกล (Teleconference Programme)

เป็นการจัดทำรายการสด ที่สามารถสื่อสารได้พร้อมกันทั้งผู้เรียนและผู้สอน (Two-way Communication) และสามารถเห็นภาพซึ่งกันและกันได้ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย แต่ก็ต้องลงทุนสูงมาก และกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการถ่ายทอด


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.