บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด Amazing CAI

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด Amazing CAI ชุดนี้ พัฒนาโดย อ. รัตนา เขียวขำ อาจารย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง หูหนวก) สำหรับสื่อนี้ เป็นสื่อหนึ่งของ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สื่อนี้ พัฒนาเพื่อใช้ช่วยในการประกอบ การเรียน การสอน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือเด็กหูหนวก ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

 • CAI ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ สำหรับเด็กที่พิการทางหู และเด็กปกติ
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “สี”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “การสะกดนิ้วมือภาษาอังกฤษ”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “นิทานอีสป : กระต่ายกับเต่า”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “ครอบครัวของฉัน”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “ของใช้ใกล้มือ”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “การนับเลขด้วยภาษามือ”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “คำที่ใช้สระ ไม้ ม้วน”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “คำที่ใช้สระ ไม้ ม้วน ภาค 2”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “การสะกดนิ้วมือไทย”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “แบบฝึกพิมพ์ดีดไทย”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “หู” สำหรับเด็กพิการทางหู และเด็กปกติทั่วไป
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “คำตรงข้าม”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “พิมพ์พาเพลิน แบบฝึกวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย”
 • CAI ความรู้เกี่ยวกับ “ท่องแดนตัวสะกด”

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.