คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่ใช่ CAI

คำว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” ไม่ใช่ CAI หรือ Computer Aided Instruction เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง คำต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย

  • CAI - Computer Aided Instruction หรือ Computer Assisted Instruction
  • CBT - Computer Based Training หรือ Computer Based Teaching
  • CBE - Computer Based Education
  • CAL - Computer Aided Learning หรือ Computer Assisted Learning
  • CMI - Computer Managed Instruction

โดยจะต้องมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า 4-I คือ

  • Information ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญ
  • Individualized ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
  • Interactive ต้องมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับบทเรียนได้
  • Immediate Feedback ต้องให้ผลย้อนกลับโดยทันที

ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.