Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


blog:start 2010/08/30 12:14 blog:start 2011/01/04 12:06 current
Line 1: Line 1:
====== เว็บไซต์ง่ายๆ และชุมชนออนไลน์ด้วย Blog ====== ====== เว็บไซต์ง่ายๆ และชุมชนออนไลน์ด้วย Blog ======
-ฺBlog เป็นคำผสมของคำว่า Web และ Log โดย Log จะหมายถึงการจดบันทึก ดังนั้น Blog จึงเป็นรูปแบบการจดบันทึกเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ที่อนุญาตให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นประกอบเนื้อหาของเราได้ ลักษณะจะคล้ายๆ กับ Web board แต่โดยมาก Blog จะมีเนื้อหาเฉพาะมากกว่า Web board+ฺBlog เป็นคำผสมของคำว่า Web และ Log โดย Log จะหมายถึงการจดบันทึก ดังนั้น Blog จึงเป็นรูปแบบการจดบันทึกเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ที่อนุญาตให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นประกอบเนื้อหาของเราได้ ลักษณะจะคล้ายๆ กับ Web board แต่โดยมาก Blog จะมีเนื้อหาเฉพาะมากกว่า Web board และจุดเด่นของ Blog ก็คือเนื้อหาที่บันทึกจะควบคุมการแสดงผลด้วยวันที่/เวลาที่เผยแพร่ ดังนั้น Blog จึงมีลักษณะแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไป หรือเว็บไซต์ในกลุ่ม CMS คือ แสดงผลเนื้อหาล่าสุดไว้บนสุด ในขณะที่เว็บทั่วไปหรือเว็บในกลุ่ม CMS ผู้สร้าง/ผู้พัฒนาสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผลเนื้อหาได้อิิสระมากกว่า 
 + 
===== การสร้าง Blog ===== ===== การสร้าง Blog =====
-การสร้าง Blog ไม่ใช่เรื่องยาก ปัจจุบันมีทั้งบริการฟรีบนเว็บ เช่นเว็บไซต์ http://blogger.com หรือ http://blog.com รวมทั้ง http://wordpress.com ที่อนุญาตให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกและสร้าง blog ส่วนตัวได้ รวมทั้งมีซอฟต์แวร์สร้าง blog ในกลุ่ม Open Source เช่น http://wordpress.org ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องของเราเองเพื่อสร้าง blog ได้ตามต้องการ+การสร้าง Blog ไม่ใช่เรื่องยาก ปัจจุบันมีทั้งบริการฟรีบนเว็บ เช่นเว็บไซต์ http://blogger.com หรือ http://blog.com รวมทั้ง http://wordpress.com ที่อนุญาตให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกและสร้าง blog ส่วนตัวได้ รวมทั้งมีซอฟต์แวร์สร้าง blog ในกลุ่ม Open Source เช่น http://wordpress.org ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องของเราเองเพื่อสร้าง blog ได้ตามต้องการ สำหรับท่านที่สนใจสร้าง Blog สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ [[http://www.weblogmatrix.org/|Weblog Matrix]] โดยเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการและเปรียบเทียบความสามารถให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้ครับ 
 + 
 +{{:blog:blog-matrix.png?500|Blog Matrix}}
  * [[blog-install-appserv|สร้าง Blog ด้วย AppServ]] Web Server ส่วนตัว   * [[blog-install-appserv|สร้าง Blog ด้วย AppServ]] Web Server ส่วนตัว
Line 42: Line 46:
  * [[blog:ย้ายข้อมูลจาก Blog หนึ่งไปอีก Blog]]   * [[blog:ย้ายข้อมูลจาก Blog หนึ่งไปอีก Blog]]
  * [[blog:security-tips|Security Tips สำหรับผู้ใช้ Wordpress]]   * [[blog:security-tips|Security Tips สำหรับผู้ใช้ Wordpress]]
 +  * [[blog:change-or-move-to-new-path|เปลี่ยนชื่อ URL ของ Blog จากชื่อ folder เดิมไปเป็นชื่อ folder ใหม่]]
 +  * [[blog:backup-database|การสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของ Wordpress]]
===== Extension ที่น่าสนใจสำหรับ wordpress.org ===== ===== Extension ที่น่าสนใจสำหรับ wordpress.org =====

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.