This is an old revision of the document!
—-

เว็บไซต์ง่ายๆ และชุมชนออนไลน์ด้วย Blog

ฺBlog เป็นคำผสมของคำว่า Web และ Log โดย Log จะหมายถึงการจดบันทึก ดังนั้น Blog จึงเป็นรูปแบบการจดบันทึกเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ที่อนุญาตให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นประกอบเนื้อหาของเราได้ ลักษณะจะคล้ายๆ กับ Web board แต่โดยมาก Blog จะมีเนื้อหาเฉพาะมากกว่า Web board

การสร้าง Blog

การสร้าง Blog ไม่ใช่เรื่องยาก ปัจจุบันมีทั้งบริการฟรีบนเว็บ เช่นเว็บไซต์ http://blogger.com หรือ http://blog.com รวมทั้ง http://wordpress.com ที่อนุญาตให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกและสร้าง blog ส่วนตัวได้ รวมทั้งมีซอฟต์แวร์สร้าง blog ในกลุ่ม Open Source เช่น http://wordpress.org ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องของเราเองเพื่อสร้าง blog ได้ตามต้องการ

ประยุกต์ใช้ Blog

Blog นำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การบันทึกอนุทินระหว่างการเรียนของนักเรียน อันเป็นการบูรณาการ ICT เข้ากับการเรียนการสอนได้ทุกวิชา รวมทั้งการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ในลักษณะ Photojonalism หรือ Story Telling

คู่มือการใช้ Blog ด้วย Wordpres

ตัวอย่างการใช้งาน Blog โดยเลือกกรณีตัวอย่างจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ ได้พัฒนา Blog เพื่อให้โรงเรียนสมาชิกทุกโรงเรียนสามารถร่วมสร้างสรรค์ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต อันจะเป็นการแบ่งปันความรู้ รูปภาพ สื่อต่างๆ ระหว่างโรงเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

Extension ที่น่าสนใจ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.